Dolce-Gusto

Vyhrajte s kávou NESCAFÉ® Dolce Gusto® designový kávovar Miami nebo New York a zásobu kávy na celý rok

Kampaň probíhající v termínu od 01. 03. 2024 – do 31. 03. 2024
Dolce-Gusto

Vyhrajte s kávou NESCAFÉ® Dolce Gusto® designový kávovar Miami nebo New York a zásobu kávy na celý rok

Tato soutěž není aktivní!

Omlouváme se, ale aktuálně se této soutěže nemůžete zúčastnit. Můžete ale zkusit některou z našich aktivních soutěží!

Zobrazit další kampaně

Soutěž probíhá výhradně na území České republiky (dále jen „Místo konání Soutěže“) prostřednictvím webových stránek www.dolce-gusto.cz/soutez, a to v souladu s níže uvedenými pravidly. 

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba-spotřebitel (dále jen jako „Spotřebitel“ nebo „Soutěžící“) s doručovací adresou v České republice starší 18 let, která je plně způsobilá k právnímu jednání. 
Osoby mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. V něm bude výslovně uvedeno, že zákonný zástupce souhlasí s účastí zastoupeného v Soutěži, souhlasí s pravidly této Soutěže a souhlasí se zpracováním osobních údajů (svých i zastoupeného) za účelem jejich využití v rámci Soutěže. Povinností soutěžícího je předložit Pořadateli souhlas zákonného zástupce, a to jeho zasláním na e-mail info@nestle.cz. Nepředloží-li soutěžící písemný souhlas zákonného zástupce ani do 5 dnů ode dne, kdy o jeho předložení byl požádán, je Organizátor či Pořadatel oprávněn soutěžícího bez náhrady vyloučit ze Soutěže.

Spotřebitel se do Soutěže zapojí tak, že v Době konání soutěže zakoupí v obchodní síti (včetně e-shopů) jednorázově (na jednu účtenku, fakturu) libovolnou kombinaci minimálně 3ks balení kapslí NESCAFÉ® Dolce Gusto® (dále jen jako „Soutěžní výrobky“) a uschová si doklad o tomto soutěžním nákupu (dále jen jako „Soutěžní nákup“). Spotřebitel je povinen si uschovat všechny doklady o provedení soutěžního nákupu, se kterými se zúčastnil Soutěže, a to po celou dobu trvání Soutěže. Předložení účtenek (či jiných dokladů prokazující koupi Soutěžních výrobků) bude Pořadatelem vyžádáno po ukončení Soutěže v případě výhry.

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k prokázání soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto pravidel lze použít pouze originály účtenek (faktur) o zaplacení z elektronické pokladny, ze kterých bude jednoznačně vyplývat provedení příslušného nákupu. V případě, že elektronická pokladna neuvádí vypsané názvy výrobků, je nutné k prokázání soutěžního nákupu doložit společně s touto účtenkou také prodavačem ručně vyplněný originální doklad s vypsáním názvu všech zakoupených soutěžních výrobků a razítkem dané prodejny, totéž platí přiměřeně pro ostatní chybějící údaje na soutěžní účtence, které jsou vyžadovány těmito soutěžními pravidly. 

Následně Soutěžící (opět v Době konání Soutěže) splní pravidla soutěže:
1.    Na webové stránce www.dolce-gusto.cz/soutez soutěžící dá souhlas zaškrtnutím políčka: 

  • souhlas s Úplnými pravidly soutěže (V případě nezaškrtnutí, soutěžící se nemůže účastnit soutěže.);
  • souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby soutěže (V případě nezaškrtnutí, soutěžící se nemůže účastnit soutěže.);
  • souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení. (Políčko pro účast v soutěži není povinné zaškrtnout.)

2.    Dále vloží na web www.dolce-gusto.cz/soutez 3 kódy z balení kapslí NESCAFÉ® Dolce Gusto® zakoupených po 1. 3. 2024. 
3.    Vyplní datum nákupu kávy, své jméno a příjmení, e-mailovou adresu a místo nákupu (vybere z předdefinovaného seznamu). 


Soutěžní kódy, umožňující účast v soutěži, se nacházejí na vnitřní straně krabičky kapslí NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Soutěžní kód obsahuje 12 znaků (kombinace číslic a písmen) a je zadán ve tvaru 
123A 456B 789C. 

Ke stažení